My Choice

thích

Là khóa học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tương đồng với giáo trình Moonbeams. Học sinh tại cấp độ này thường ở độ tuổi từ 13 tuổi trở lên. Sự khác biệt đáng kể của cấp độ này không phải ở giáo trình mà cấu trúc lớp học, theo đó phụ huynh không cần tham gia cùng học sinh tại các buổi học do các em ở độ tuổi này lớn hơn, nên có thể tự học với giáo viên tuy nhiên vẫn học theo mô hình nhóm.

Đăng ký