Kết quả tìm kiếm

VIDEO CÁC MÀN TRÌNH DIỄN KỈ NIỆM 10 NĂM MYC VIỆT NAM

(ngày 18/01/2018)

Video buổi hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC VIỆT NAM được diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, với những tiết mục vô cùng đặc sắc do các học viên và giảng viên của MYC Việt Nam thực hiện.