Đường links download ảnh tuần lễ MYC PIANO CONCERT 2018

THÔNG BÁO

 Kính mời các bậc phụ huynh download ảnh biểu diễn của các con trong tuần lễ MYC PIANO CONCERT đã diễn ra từ ngày 25 -30/8/2018 theo đường link bên dưới.

* LƯU Ý : HẠN ĐỂ ĐƯỜNG LINK DOWNLOAD ẢNH ĐẾN HẾT NGÀY 10/10/2018.

Trân trọng cảm ơn !

CHƯƠNG TRÌNH 1:  8H30 THỨ 7 (25/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1wde7fGm46lXyjDVPk6MBF8QbcxFOAgjh?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 2: 10H THỨ 7 (25/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1rLXS2-cQanUWstXksDXzpLsLvwAa6QCD?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 3 : 14H30 THỨ 7 (25/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1hSC2KYbPA7EWAo4FS3P0E9F4EUqngtf-?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 4 : 17H THỨ 7 (25/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1Jg8eGuVJh5A4JCXRz5N8hLXzBhP2mOK4?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 5 : 19H30 THỨ 7 (25/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1TMoV6e1N6jcmCtnwZG645-hjYtwpFpjs?usp=sharing

 CHƯƠNH TRÌNH 6 : 8H30 CHỦ NHẬT (26/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1KEaYtLgrhAgl1YJ_MUq6zQF11wBbfo50?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 7 : 10H CHỦ NHẬT (26/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1yQ5fBCSAhNym4f1sDzbNBMC7YeGUccux?usp=sharing

 CHƯƠNG TRÌNH 8 : 14H30 CHỦ NHẬT (26/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1KqlOkxGjapuTM8m4IwpNyhQnUGbjPd8E?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 9 : 17H CHỦ NHẬT (26/8/2018)

https://drive.google.com/drive/folders/1oG07BW6kmtVcpkj3itp6YtUGBVvCnyiE?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 10 : 19H30 CHỦ NHÂT 26/8/2018

https://drive.google.com/drive/folders/1HdxIe615T36K5HVgdKlpsqPxN_hkNvHk?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 11 : 19H30 THỨ HAI 27/8/2018

https://drive.google.com/drive/folders/1lwpg8Vg5J9hA_POCuRY79nZxaEVO5FWe?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 12 : 19H30 THỨ BA 28/8/2018

https://drive.google.com/drive/folders/1M_hLOOhnLnzIke3g8DO_0Z3I8RD2aD24?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 13 : 19H30 THỨ TƯ 29/8/2018

https://drive.google.com/drive/folders/1iYKJkUjQWMOiui0ezWqJGO6xuSHu_-ek?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH 14 : 19H30 THỨ NĂM 30/8/2018

https://drive.google.com/drive/folders/16DHd0T_OGECnWuNZTvh1lZFmeLQL9Eiu?usp=sharingTin liên quan