THÔNG BÁO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU DỊCH COVID

THÔNG BÁO :

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch Covid, trung tâm MYC sẽ hoạt động trở lại vào thứ bảy ngày 2/5/2020. 

Trân trọng !Tin liên quan