THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VẼ TRANH MYC 2021 COMPOSITION FESTIVAL STICKER ART

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VẼ TRANH MYC 2021 COMPOSITION FESTIVAL STICKER ART : 
Để hưởng ứng tham gia cuộc thi tuyển tranh vẽ của hệ thống MYC International hàng năm chọn ra những bức tranh đẹp, có ý nghĩa làm bìa sách , postcards.... Học sinh thuộc hệ thống MYC có thể nộp tranh tự vẽ với chủ đề tự do , không giới hạn số luợng tranh trước ngaỳ 7/1/2021 tại giáo vụ cơ sở mình học. Các con muốn tham gia, việc nộp tranh vẽ không mất phí và không bắt buộc, đây là một trong những hoạt động của hệ thống khuyến khích các con phát huy khả năng hội họa song song với âm nhạc được tổ chức hàng năm. 

Trân trọng!Tin liên quan