Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018 -

Phía ngoài Nhà Hát Lớn Hà Nội trước đêm diễn Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Nhóm Hoa Lá trong tiết mục Hoạt Cảnh 7 nốt nhạc MYC

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Nhóm Hoa Lá & Chú lính cứu hỏa Fred trong tiết mục Hoạt Cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Trên sân khấu sau đêm diễn hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

 

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Rise Up and Sing - Sáng tác : Greg Gilpin

Biểu diễn : Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Stand By Me - Sáng tác : Ben E. King

Biểu diễn : Đơn ca Vũ Hồ Minh An & Dàn Hợp Xướng MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Hình ảnh trong tiết mục Hát "You Raise Me Up"

Pianist : Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Bài hát " You Raise Me Up "

Biểu diễn : Piano Trần Thi - Vocal Đăng Phương, Đăng Duy

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Đăng Duy trong tiết mục hát " You Raise Me Up "

 

 

Đăng Duy trong tiết mục hát " You Raise Me Up "

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Biểu diễn : Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Đăng Phương trong tiết mục hát " You Raise Me Up "

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Bài hát " You Raise Me Up "

Biểu diễn : Piano Trần Thi - Vocal Đăng Phương, Đăng Duy

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Valse No2 C sharp minor - F.Chopin

BIểu diễn : Pianist Dương Phương Nhi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm : Champagne Toccata - William Gillock 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Fransis Quyên, Hà Anh, Gia Linh, Huệ Phương

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm : Champagne Toccata - William Gillock 8 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Fransis Quyên, Hà Anh, Gia Linh, Huệ Phương

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Two Guitar - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Tuấn Đạt - Quang Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Two Guitar - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Tuấn Đạt - Quang Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tác phẩm Despacito - Luis Fonsit ft.Daddy Yankee

Biểu diễn : Piano Chu Quang Minh - Trống Djember Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Despacito - Luis Fonsit ft.Daddy Yankee

Biểu diễn : Piano Chu Quang Minh - Trống Djember Đinh Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tác phẩm River Flow In You - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Hải Ly & học trò Kim Ngân

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm River Flow In You - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Hải Ly & học trò Kim Ngân

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm River Flow In You - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Hải Ly & học trò Kim Ngân

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm River Flow In You - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Hải Ly & học trò Kim Ngân

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tác phẩm Peer Gynt Suite No3 - Grieg - 8 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng Viên Bích Ngọc, Nguyệt Minh, Bình Minh, Nguyễn Nhung

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm Cannon in C - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Piano Thủy Tiên, Tú Anh - Trống Djember Đinh Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tác phẩm Gallop Marche - Lagvinac- 16 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Piano Ngân Hà, Kim Anh, Tú Anh, Vân Quyên, Hải Ly, Mỹ Anh, Thủy Tiên, Vân Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Đô - Những chú sâu Creepy trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Đô - Những chú sâu Creepy trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Rê - Những chú khủng long Dino trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Mi  - Những cô hươu xinh Edyth trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Fa - Những anh lính cứu hỏa Fred trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Hai bạn nhóm vai Nốt Son - bạn chuột chũi Grumpy trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt La - Bạn Ăn kiến Amy trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt Si - Những chú chim tinh nghịch Becky trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Các bạn nhóm vai Nốt Fa - Những anh lính cứu hỏa Fred trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tiết mục hát múa "Bài ca MYC"

 

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Khai mạc đêm diễn Hòa Nhạc Kỉ Niệm 10 năm MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Giảng viên Hải Ly - Bình Minh chụp ảnh kỉ niệm tại đêm diễn

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Học sinh MYC chụp ảnh lưu niệm tại đêm diễn

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Giảng viên Bình Minh, Thủy Tiên, Ngân Hà, Hoàng My, Tú Anh chụp ảnh kỉ niệm tại buổi hòa nhạc

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Bên ngoài Nhà Hát Lớn Hà Nội trước đêm diễn ghi dấu chặng đường 10 năm MYC Việt Nam

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Tác phẩm River Flow In You - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Hải Ly & học trò Kim Ngân

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tiết mục Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt Si - Những bạn chim tinh nghịch Becky trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Nhóm múa hoa và lá trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt Fa - Những anh lính cứu hỏa Fred trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt La - Bạn Ăn kiến Amy trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018

Các bạn nhóm vai Nốt Fa - Những anh lính cứu hỏa Fred trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. - 5/9/2018Tiết mục "Bài ca MYC"

Biểu diễn : Tập thể học sinh MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộCác bạn nhóm vai Nốt Rê - Những chú khủng long Dino trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nộ

Tác phẩm Despacito - Luis Fonsit ft.Daddy Yankee

Biểu diễn : Piano Chu Quang Minh - Trống Djember Đinh Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Các bạn nhóm vai Nốt Mi - Những nàng hươu xinh xắn điệu đà Edyth trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTác phẩm Two Guitar - 4 hands for 2 Pianos

Biểu diễn: Bạn Tuấn Đạt & Quang Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Tác phẩm Despacito - Luis Fonsit ft.Daddy Yankee

Biểu diễn : Piano Chu Quang Minh - Trống Djember Đinh Nguyễn Bảo Ngọc

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiNhóm Hoa và Lá trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTác phẩm River Flown In You

Biểu diễn : bạn Kim Ngân cùng cô giáo Hải Ly

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiToàn cảnh sân khấu đêm diễn

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiNhóm các bạn nốt Rê - Chú khủng long Dino trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiĐại diện MYC Việt Nam trong buổi hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiDàn hợp xướng MYC với bài hát "Rise Up & Sing "

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTiết mụ hát You Raise Me Up - Josh Gorban

Biểu diễn : Pianist Trần Thi - Vocal Đăng Phương, Đăng Duy

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTiết mục Champagne Toccata - William Gillock 4 hands fo 2 Pianos

Biểu diễn : Fransis Quyên, Hà Anh, Gia Linh, Huệ Phương

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiGiáo viên: Hải Ly, Tú Anh, Ngân Hà, Mỹ Anh, Thủy Tiên, Vân Quyên, Kim Anh, Vân Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiToàn cảnh nhà hát khi đến tiết mục cuối chương trình

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiHai chú chuột Grumpy ( nốt Son ) trong Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBạn Đăng Phương với bài hát You Raise Me Up

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBiểu diễn : Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Các khán giả nhí vô cùng đáng yêu lên sân khấu tặng hoa

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiHòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBạn Fransis Quyên và Hà Anh trong tiết mục biểu diễn Piano

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiĐại điện MYC Việt Nam - Nhạc Trưởng Lê Ha My

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiPianist Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBạn Tuấn Đạt trong tiết mục biểu diễn Piano

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTác phẩm Gallop Marche - Lagvinac- 16 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Ngân Hà, Kim Anh, Tú Anh, Vân Quyên, Hải Ly, Mỹ Anh, Thủy Tiên, Vân Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTác phẩm Trống Cơm

Biểu Diễn : Giảng viên Khánh  Hạ - Hoàng Dung

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiTác phẩm Canon in C

Biểu diễn : Giảng viên Thủy Tiên, Tú Anh - Trống Djember Ngọc Bảo

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Các giảng viên MYC trong đêm diễn

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Tác phẩm Gallop Marche - Lagvinac- 16 hands for 2 Pianos

Biểu diễn : Giảng viên Ngân Hà, Kim Anh, Tú Anh, Vân Quyên, Hải Ly, Mỹ Anh, Thủy Tiên, Vân Anh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBài hát You Raise Me Up

Biểu diễn : Vocal Đăng Phương, Đăng Duy - Pianist Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Bạn Đăng Phương với bài hát You Raise Me Up

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiNhóm các bạn nốt Rê trong vai những chú khủng long Dino - Tiết mục Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nộibạn Dương Phương Nhi độc tấu Piano tác phẩm Valse No2 C sharp minor của nhạc sĩ Chopin

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiCác bạn nhỏ học sinh MYC trên sân khấu đêm diễn

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiBiểu diễn Piano : Trần Thi

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Nhóm các bạn nốt La trong tiết mục Hoạt cảnh 7 nốt nhạc MYC

 

 

 

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiGiảng Viên : Bích Ngọc, Bình Minh

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiHòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

 

 

Hòa nhạc kỉ niệm 10 năm MYC Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà NộiToàn cảnh bên ngoài Nhà Hát Lớn 5/9/2018

 

 

 

 

 Tin liên quan