Moonbeams

thích

Moonbeam 1 (MB1) là cấp độ tiếp cận của phương pháp MYC cho trẻ từ 7-10 tuổi. Chương trình học này dành cho trẻ lớn hơn được thiết kế đễ hỗ trợ tính tự lập đang lớn dần của các em. Giáo trình Moonbeams tập trung luyện kĩ năng chơi đàn piano, lý thuyết âm nhạc,  kỹ năng xướng âm, hòa tấu, kỹ thuật và hòa âm.

 

Moonbeams 1 (MB1)
 • Xướng âm đoạn nhạc
 • Luyện tập gam cùng hợp âm cơ bản bậc I, IV, V7  ( 6 gam )
 • Diễn tấu các bản nhạc cơ bản và mở rộng
 • Trải nghiệm hòa tấu đàn phím và tiết tấu
 • Dịch giọng theo kiểu mẫu cơ bản
 • Hiểu và sử dụng cách chơi ngắt âm (nonlegato) và chơi liền tiếng (legato)
Moonbeams 2 (MB2)
 • Học ít nhất tám giọng, tiếp tục học về gam hòa âm cùng các hợp âm cơ bản
 • Thực hành các đoạn đệm bao gồm các âm rời và chơi các đoạn giai điệu
 • Học ba dạng gam thứ: tự nhiên, hòa âm, giai điệu
 • Học đảo hợp âm ba nốt
 • Học về nhịp điệu
 • Học nhịp 6/8
 • Tiếp tục học tên các nốt trên dòng kẻ phụ và đọc có điểm nhấn.
 • Được giới thiệu và học phân tích âm nhạc cơ bản.
 • Tiếp tục thực hành hòa âm và chuyển giọng, sáng tác và sắp xếp công năng.
 • Tiếp tục nghe cao độ, nhịp, điểm nhấn, và các cách đệm đàn.
Moonbeams 3 (MB3)

Moonbeam 3 là cấp độ cuối cùng kết thúc khóa học piano cơ bản của chương trình MYC. Phương pháp MYC được biên soạn với mục đích tổng hợp và chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi piano & lý thuyết đầu tiên vào cuối chương trình Moonbeam 3. Đây là năm học nhiều thú vị cho học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên bởi các học sinh giờ đây đã học được khá nhiều kiến thức, hiểu và có nhận thức về âm nhạc trong việc chơi piano cũng như các em có thể vận dụng và tham gia toàn bộ kiến thức của mình qua các nội dung đã học : lý thuyết, sáng tác, hòa thanh, nhạc lý  trong suốt chặng đường học nhạc tại MYC.

 

Đăng ký

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh trên.