Music Your Best Choice

thích

Music Your Best Choice là chương trình học cho người lớn, dành cho những ai đã từng học piano nhiều năm và muốn tiếp tục tham gia học và chơi piano cũng như cho những người mới học lần đầu. Người lớn có thể là thanh niên, sinh viên cao đẳng đại học, những người đi làm hoặc đã nghỉ hưu. Chương trình có thể học theo nhóm hoặc cá nhân.

.

Đăng ký

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh trên.