Lịch sử MYC

thích

Tháng 3 năm 1980, tại Dartmouth - Nova Scotia, bà Frances Balodis đã hình thành một mục tiêu rõ ràng rằng : Phải xây dựng được một chương trình âm nhạc đáp ứng được nhu cầu giảng dạy âm nhạc chất lượng dành cho trẻ nhỏ.

Với 21 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc của mình, bà Frances cùng với chồng là Gunars bắt đầu biên soạn một chương trình giảng dạy âm nhạc toàn diện nhằm phát huy thế mạnh và khả năng âm nhạc của trẻ nhỏ.

Hiện nay, hàng năm MYC có hơn 24.000 học sinh, 900 giáo viên tại ba châu lục. Hơn 400.000 học sinh đã tham gia các lớp học của MYC. Giáo trình giảng dạy của MYC đã được cải tiến và hoàn thiện qua các năm nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng trong giáo dục âm nhạc và giảng dạy đàn piano.

Trải qua các chặng đường phát triển, MYC vẫn giữ nguyên  các nguyên lý và giấc mơ âm nhạc của mình :

Âm nhạc là món quà dành cho cả cuộc đời, tất cả trẻ em đều xứng đáng được nhận một nền giáo dục âm nhạc thật sự có chất lượng.


Các cột mốc phát triển của MYC

.

timeline3x