New Choice

thích

Là khóa học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tương đồng với giáo trình Moonbeams. Học sinh tại cấp độ này thường ở độ tuổi từ 13 tuổi trở lên. Sự khác biệt đáng kể của cấp độ này không phải ở giáo trình mà cấu trúc lớp học, theo đó phụ huynh không cần tham gia cùng học sinh tại các buổi học do các em ở độ tuổi này lớn hơn, nên có thể tự học với giáo viên tuy nhiên vẫn học theo mô hình nhóm.

Đăng ký

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh trên.