Cơ hội để trở thành giáo viên MYC

thích

Cơ hội để trở thành giáo viên MYC

Tại MYC chúng tôi hỗ trợ giáo viên thông qua các điều phối viên đến từ Canada, giúp các bạn chia sẻ ý tưởng, thông tin và kinh nghiệm với các giáo viên khác trên toàn bộ hệ thống MYC ở các nước

Hình ảnh: